آزمايش اسلامپ

تاریخ انتشار : -622/10/10

این آزمایش با هدف تعیین روانی بتن آماده صورت می‌گیرد.

آزمايش اسلامپ

تعریف : این آزمایش با هدف تعیین روانی بتن آماده صورت می‌گیرد.

 

 

هدف و دامنه کاربرد : از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه ‏گيری روانی بتن تازه در آزمايشگاه و كارگاه مي‏باشد .  اين آزمايش برای بتن ‏های خميري و چسبنده 1 با سنگدانه ‏ها  تا قطر 40 ميليمتر كاربرد دارد .

آزمونه : نمونه ‏ای كه برای آزمايش مورد استفاده واقع می‌شود بايد معرف تمامی محموله بتن باشد و طبق استاندارد برداشته شده باشد.

ابزار آزمايش :

قالب : قالب بايد از ورق فلزی به ضخامت حداقل 1.5 ميليمتر و با سطح داخلی كاملا صاف و بدون هرگونه برجستگی و يا فرورفتگی ساخته شده باشد و نبايد خمير سيمان بر آن اثر نامطلوب بگذارد. دهانه بالا و پائين قالب بايد باز و موازی يكديگر بوده و سطح دو دهانه به محور آن عمود باشند. همچنين دو دستگيره قالب در ارتفاع از پائين و دو پا گيره در تراز كف برای ثابت نگهداشتن قالب بايد تعبيه شود.  چنانچه از سيستم چفت و بست برای نگهداری قالب استفاده شود، بايد مطمئن بود كه هنگام باز كردن اين چفت و بست‏ها, قالب جابجا نشود.

كوبه : كوبه‏ای كه براي تراكم بتن بكار مي‏رود بايد مستقيم, از جنس فولاد يا فلزی مناسب، به قطر 16 ميليمتر و طول 600 ميليمتر و دو سر آن به شكل نيم كره باشد.

روش آزمايش : ابتدا باید قالب را مرطوب نموده و در محلی نمناك، صاف و سخت كه نتواند رطوبت را جذب كند قرارگیرد. قالب را با استفاده از پاگيره‏ ها محكم نگه داشته شود و بلافاصله قالب را از بتن تازه را طی سه مرحله  در سه لايه پر ‌شود.  ارتفاع هر لايه پس از تراكم بايد تقريبأ يك سوم ارتفاع قالب باشد. با استفاده از کوبه ( میله ) به هر لايه (سه لایه ) 25 ضربه چنان وارد شود كه تعداد ضربه‏ها بطور يكنواخت در سطح لايه پخش گردد  براي لايه زيرين لازم است كه كوبه قدری به سمت داخل كج شده و نيمی از ضربه ها بطور مارپيچي از محيط به سمت مركز وارد شود. در لايه زيرين ضربه ها بايد تا عمق آن لايه نفوذ كنند و دو لايه ديگر به ترتيبي متراكم شود كه ضربه‏ها اندكي در لايه قبلي نفوذ نمايند. قبل از متراكم ساختن لايه فوقانی بايد قالب را به اندازه كافی از بتن پر نمود.

 

 

 چنانچه پس از متراكم ساختن لايه فوقانی سطح بتن پائين‏تر از لبه‏ های قالب قرار گيرد باید  مجددا مقداری بتن روی آن ريخته و سطح قالب را با ميله توسط حركات اره‏ای و غلطكی صاف شود. اطراف قالب و روی صفحه زيرين را تميز و قالب به آرامی و بطور عمودي بالا کشیده می‌شود. بالا كشيدن قالب بايد ظرف 5 تا 10 ثانيه بدون اينكه كمترين حركت جانبي يا چرخشي به قالب و بتن وارد شود انجام گیرد. بلافاصله پس از برداشتن قالب، اسلامپ با محاسبه تفاضل ارتفاع قالب از بالاترين ارتفاع بتن، پس از برداشتن قالب تعيين می‌شود، اين مقدار بايد به دقت نزديك به 5 ميليمتر محاسبه گردد.  چنانچه پس از برداشتن قالب، بتن در هم فرو ريخته و يا از يك طرف بريزد بايد از نتيجه آزمايش صرفنظر كرده و نسبت به انجام آزمايش مجدد با استفاده از بخش ديگري از نمونه بتن اقدام نمود.  چنانچه آزمايش بعدی نيز دچار چنين وضعيتي شود، نتيجه گرفته می‌شود كه بتن از حالت خميری و چسبندگي لازم برای انجام آزمايش اسلامپ برخوردار نيست.

 
   

همرسانی :