مشاوره و ارائه خدمات فنی، تخصصی و مهندسی بتن

مشاوره، مهندسی و اجرای مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی

مشاوره، مهندسی و اجرای آب‌بندی سازه‌های بتنی

مشاوره، مهندسی و اجرای کرگیری و کاشت آرماتور و بولت در بتن مسلح

مشاوره، کارشناسی و ارائه آزمایش‌های غیر مخرب بتن

مشاوره، مهندسی و اجرای ترمیم و بازسازی سازه‌های بتنی

مشاوره و ارائه طرح اختلاط بتن‌های خاص و بتن‌های پر دوام