آزمایش اسلامپ بتن

تاریخ انتشار : 1399/02/09

اسلامپ بتن (یا ملات) یا مخروط اسلامپ وارونه به وسیله یک آزمایش نسبتا ساده و با استفاده از ابزار فوق العاده ساده ای تعیین می شود. این ابزار از یک مخروط ناقص فولادی توخالی دسته دار، یک میله فولادی برای متراکم کردن، یک صفحه فولادی کف و یک نوار متر برای اندازه گیری تشکیل می شود. آزمایش اسلامپ بتن یکی از راهکارها برای مشخص کردن مقدار کارایی و روانی بتن تازه می‌باشد. این آزمایش معمولاً در آزمایشگاه‌ بتن و تحت شرایط محیطی خاص یا در همان محل اجرای پروژه توسط دستگاه اسلامپ بتن انجام می‌گیرد. آزمایش اسلامپ بتن یکی از آسان‌ ترین آزمایش‌ هایی است که بر روی بتن انجام می‌شود؛ هزینه‌ی بسیار کمی دارد و نتیجه‌ی آن فوراً به دست می‌آید.

 

مراحل آزمایش اسلامپ بتن

1. مخروط را روی صفحه فولادی از طرف قاعده بزرگتر آن گذاشته.

2. بتن تازه را داخل مخروط و تا حدود ¼ ارتفاع (75 mm) آن ریخته.

3. سپس بوسیله میله فولادی 25 ضربه به بتن وارد و آن را بکوبید.

4. مجدداً تا حدود نصف ارتفاع مخروط (mm 75 بعدی) را با بتن پر کنید.

5. بار دیگر بتن را توسط 25 ضربه میله فولادی متراکم کنید.

6. بتن بیشتری به داخل مخروط ریخته تا تراز آن به ¾ ارتفاع (mm 75 دیگر) مخروط برسد.

7. مجدداً با 25 ضربه میله فولادی بتن را متراکم کنید.

8. مخروط را با بتن پر کرده و با میله فولادی آخرین 25 ضربه را برای تراکم آن وارد کنید.

9. با کمچه کشی یا اضافه کردن مقداری بتن در صورت نیاز سطح بتن را برابر تراز لبه مخروط نمایید.

10. مخروط را با دقت بالا کشیده و به صورت وارونه در کنار بتن بگذارید.

11. پس از یک دقیقه یا کمی بیشتر ملاحظه خواهید کرد که بتن تحت اثر وزنش به سمت پایین نشست (اسلامپ) می کند.

12. با استفاده از میله فولادی (یا یک قطعه با لبه مستقیم) ارتفاع مخروط وارونه را اندازه بگیرید.

13. اختلاف ارتفاع بین مخروط فولادی و مخروط بتنی نشست کرده را اندازه بگیرید.

14. به این اختلاف ارتفاع اندازه گیری شده که برحسب میلی متر بیان می شود اسلامپ می گویند.

 

عوامل موثر بر روی آزمایش اسلامپ بتن

1. ویژگی‌ها و جزئیات مواد مورد استفاده در بتن، مانند سنگدانه‌ها، عیار سیمان، نحوه‌ ی مخلوط کردن و میزان رطوبت بتن.

2. ویژگی‌های شیمیایی و مقدار استفاده از مواد افزودنی بتن و نوع آن‌ها

3. میزان هوای موجود در بتن

4. نحوه‌ ی مخلوط کردن و انتقال بتن

5. روش مورد استفاده در آزمایش اسلامپ

6. میزان آب مورد استفاده در بتن

7. میزان زمان سپری شده از هنگام مخلوط کردن بتن

 

مزایای آزمایش اسلامپ بتن

  • آزمایش مخروط اسلامپ وارونه یک آزمایش دینامیکی است که روانیت بالای بتن الیافی را در نظر می گیرد.
  • آزمایش ساده است و نتایج مستقیمی بدست می دهد.
  • وسایل آزمایش را به سادگی می توان تهیه نمود.

 

معایب آزمایش اسلامپ بتن

  • این آزمایش فقط برای مخلوط های بتنی با اسلامپ کمتر از 5 cm مناسب می باشد.
  • انجام آزمایش سخت می باشد. پر کردن مخروط وارونه اسلامپ توسط بتن بگونه ای که هیچ بتنی از سوراخ نگذرد نیاز به مهارت دارد. ضمناً، ویبراتور باید مستقیماً بسمت پایین و مرکز مخروط در یک مدت معین نصب شود.
  • فاصله خالی در پایین مخروط وارونه برای بعضی از اندازه های سنگدانه ها و بعضی از طولهای الیافها خیلی کوچک است.
  • بعضی از تارها ممکن است به دور ویبراتور بپیچند.
  • پارامترهای مهم آزمایش استاندارد نشده اند؛ بنابراین، آزمایشاتی که با ویبراتورهای متفاوت انجام شود را نمی توان با یکدیگر مقایسه نمود.

خطای آزمایش کننده در تعیین واقعی زمان توقف آزمایش مطرح می باشد.

بخش فنی مرکز بتن ایران در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به بتن و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجام خدمات می‌باشد.

همرسانی :