واترپروف پودری بتن

تاریخ انتشار : 1399/02/09

واترپروف پودری بتن محصولی است کارآمد بر پایه اسیدهای چرب که حاوی مواد پر کننده خلل و فرج بتن و مواد دافع آب می باشد. واتر پروف پودری طی واکنش با ترکیبات حاصل از هیدراسیون سیما در داخل منافذ و حفره ها جاری شده و نقش دافع آب و رطوبت را به عهده می گیرد. وجود مقاطع متخلخل وریز فضاها ما بین مصالح سنگی، کسری فیلر سنگدانه ها و سایر اجزای سازنده بتن موجب بالا رفتن مقدار نفوذپذیری و افت کیفی آن می گردد.

واترپروف پودری بتن قابلیت آبگریزی شدید،‌ جایگزینی در فضاهای خالی و منافذ مؤیینه بتن،‌ آب بندی و جلوگیری از ورود یون های مخرب نظیر یون کلر به داخل بتن را دارد. نفوذ ناپذیری بتن از عوامل تعیین کننده برای پیش بینی و ارزیابی دوام و استحکام بتن می باشد. چنانچه بتن با طرح اختلاط صحیح و با نسبت آب به سیمان و مواد سنگی مرغوب تولید گردد، نفوذپذیری کاهش می یابد. مصرف مقدار کنترل شده ای از مواد واترپروف پودری بتن به مخلوط برای کاهش نفوذپذیری باعث ایجاد بتن مرغوب می گردد. واترپروف پودری بتن با مسدود نمودن کاپیلارهای بتن از نفوذ آب جلوگیری می نماید.

 

واترپروف پودری بتن را می توان به 2 روش با بتن ترکیب نمود:

روش اول: به این ترتیب است که واترپروف پودری بتن را با بخشی از آب اختلاط بتن ترکیب نموده و سپس به سایر اجزاء بیافزاییم.

روش دوم: افزودن واترپروف پودری بتن را با سیمان و ماسه کاملاً مخلوط نموده به طوریکه ماده افزودنی واترپروف پودری به طور یکنواخت در تمامی قسمت های بتن پخش شود. جهت حفظ سیالیت بهتر بتن استفاده از فوق روان کننده بتن مناسب همراه با واترپروف پودری بتن جهت حصول مقاومت بالا حائز اهمیت است. دقت نمایید در هنگام تولید بتن نسبت آب به سیمان از 40٪‌تجاوز ننماید،‌ درغیر این صورت آب اضافی موجود باعث ایجاد تخلخل و در نتیجه نشت آب می گردد.

میزان مصرف واترپروف پودری بتن با توجه به آزمایشات دقیق کارگاهی مشخص می شود ولی با توجه به بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست و تجربیات به دست آمده میزان مصرف واترپروف پودری بتن با توجه به ضخامت بتن از 5/1 تا 3 درصد وزن سیمان مصرفی متغیر است. معمولاً برای بتن های تا ضخامت 15 cm در حدود 3 درصد وزن سیمان مصرفی و برای بتن های با ضخامت بالای 15 سانتیمتر 5/1 تا 2 درصد وزن سیمان مصرفی می توان از محصول واترپروف پودری استفاده نمود. نکته قابل توجه این است که استفاده بیش از 3 برابر مذکور بدون استفاده از فوق روان کننده بتن مناسب باعث کاهش مقاومت بتن می گردد.

 

ویژگی ها

 • جلوگیری از نفوذ محلول های شیمیایی
 • انسداد کامل کلیه خلل و فرج ریز ناشی از کسری فیلر سنگدانه ها
 • انتقال قابلیت آبگریزی فیلر به بتن
 • رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن
 • تولید بتن با دوام و مرغوب
 • بدون تاثیر در مقاومت فشاری بتن
 • حفظ خواص آب بندی در طول زمان بهره برداری از سازه
 • جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی شدن بتن
 • قدرت پخش بسیار زیاد و سهولت اختلاط با بتن
 • جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر مواد شیمیایی خورنده به داخل بتن

 

کاربردها

 • تولید بتن نفوذناپذیر
 • مناسب برای آب بندی قطعات پیش ساخته بتنی
 • مناسب برای بتن ریزی بتنی مجاور آب دریا
 • مناسب برای بتن ریزی و ساخت بتن نفوذناپذیر در شوره زارها و مناطق حاوی یون های سولفات و کلر
 • مناسب برای اجرای بتن آب بند جهت سدها،‌ تصفیه خانه ها مخازن ذخیره آب، پلها،‌ کانالها، تونل ها و فونداسیون ها
 • مناسب برای بتن ریزی فونداسیون اسکله های دریایی
 • مقاومت و دوام بتن در مقابل نفوذ محلول های شیمیایی

تمام محصولاتی که توسط مرکز بتن ایران عرضه می‌گردند، مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می‌باشد.

بخش فنی مرکز بتن ایران در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به بتن و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجام خدمات می‌باشد.

همرسانی :