اشباع کننده

تاریخ انتشار : 1399/02/09

اشباع کننده پوشش محافظتي بر پايه پليمر اكريليك و عاري از حلال است كه بمنظور افزايش مقاومت جوي و ممانعت از نفوذ آلودگي و تغيير ظاهر سطح در سطوح خارجي و نماي ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

کاربردها

  • جداول خياباني و سنگ فرش ها
  • المان هاي محوطه سازي
  • المان هاي داراي سنگدانه نمايان
  • نماها ، پلاسترهاي سيماني، اندودهاي گچي
  • ديواره تونلها و گذرگاهها سطحي كه اعمال روي آن صورت مي گيرد بايد جاذب باشد. اعمال اين محصول براي سطح ساب زده شده يا پوليش زده توصيه نمي گردد زيرا در صورت اعمال بر اين سطوح، پوشش به حالت رگه رگه در مي آيد.

مرکز بتن ایران در زمینه ارائه مشاوره مهندسی در پروژه‌های ساخت و ساز در کنار شما خواهد بود.

همرسانی :