موفقیت محققان کشور در تولید FRP برای مقاوم‌سازی سازه‌ها

تاریخ انتشار : 1399/12/19

رئیس بخش سازه مرکز تحقیقات مسکن از اقدام شرکت‌های فناور کشور برای تولید پارچه‌های FRP به منظور مقاوم‌سازی سازه‌ها در کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر فرهبد در نشست خبری روز گذشته با بیان اینکه در سال‌های اخیر توانستیم حرکت‌های مثبتی در جهت کیفی‌سازی سازه‌ها برداریم، افزود: در این زمینه هفت دستورالعمل مقاوم‌سازی تهیه شده که این دستورالعمل‌ها در خصوص مقاوم‌سازی اجزای غیره‌سازه‌ای است. وی با تأکید بر ضرورت مقاوم‌سازی سازه‌ها و بویژه مدارس، افزود: در این خصوص از فناوری‌هایی چون پارچه‌های FRP برای مقاوم‌سازی استفاده می‌شود؛ لذا بر اساس دستورالعمل‌هایی در سازه‌ها استفاده می‌شود. وی با اشاره به برخی از FRP‌های غیر استاندارد در کشور اضافه کرد: برای این امر، ضوابطی تدوین شده است که سازندگان باید به این دستورالعمل‌ها عمل کنند. فرهبد در عین حال از تلاش شرکت‌های فناور داخلی برای تولید پارچه‌های FRP برای مقاوم‌سازی خبر داد و گفت: خوشبختانه در دو سال گذشته محققان کشور در زمینه تولید این پارچه‌ها اقدام کرده‌اند و از یک سال گذشته گواهینامه‌های تأیید این محصولات از سوی مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی صادر شده است. رئیس بخش سازه مرکز تحقیقات مسکن با تأکید بر لزوم توجه به ضوابط ساخت‌و‌ساز در کشور، اظهار کرد: ضوابطی که در این زمینه تدوین شده، براساس استانداردهای خاصی است و سازندگان سازه‌ها نیز باید به استاندارد بودن این مصالح توجه کنند.

همرسانی :