فوق روان کننده کسب مقاومت سريع بتن

کد محصول :SL-NR660

 

SL-NR660

فوق روان کننده کسب مقاومت سريع يتن

Super-lubricating additive and concrete water suppressor

 

شرح محصول

اجزای اصلی تشکیل دهنده این افزودنی پلیمرهای مصنوعی هستند که قادرند آب اختلاط را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و مقاومت بتن را به خصوص در سنین اولیه آن در حد چشمگیری افزایش دهند. SL-NR660 فاقد کلر می‌باشد.

 

کاربرد محصول

  • تولید بتن‌های توانمند
  • بتن پیش ساخته
  • بتن با نسبت آب به سیمان کم
  • در قالب‌های پیچیده و با تراکم آرماتور

 

مزایای محصول

 SL-NR660 امکان تولید بتن روان با نسبت آب به سیمان بسیار کم را فراهم می‌آورند. جدول شماره ۱ نمونه‌هایی از بتن با نسبت آب به سیمان کم را نشان می‌دهد. بتن حاوی SL-NR660 در مقایسه با بتن بدون افزودنی و با کارآیی یکسان از مقاومت بالاتری برخوردار است. افزایش آشکار مقاومت در سنین بعدی نیز باقی می‌ماند. گیرش اولیه و نهایی در مقایسه با بتن افزودنی تفاوت چندانی ندارد. بنابراین چنانچه نیاز به زمان حمل و یا کارهای تکمیلی بیشتر باشد استفاده از فوق روان کننده با خاصیت کندگیری مانند SL-NR660 پیشنهاد می‌گردد.

به دلیل کاهش نسبت آب به سیمان خواص دیگر بتن سخت شده نیز بهبود می‌یابد. مانند نفوذپذیری کمتر، انقباض و خزش کمتر و افزایش مدول الاستیسیته.

 

سازگاری

SL-NR660 با تمام سیمان‌های استاندارد سازگاری دارد. SL-NR660 به همراه Dezoair 220 افزودنی حباب ساز در جاهایی که پایداری در برابر چرخه‌های ذوب و یخ لازم است پیشنهاد می‌گردد.

 

مشخصات شیمیایی محصول

شکل ظاهری

مایع روان قهوه‌ای

وزن مخصوص

185/1 تا 195/1 گرم در سانتیمتر مکعب

هوای وارد شده

حداکثر ۱ درصد

مقدار کلر

فاقد کلر، بر اساس استاندارد انگلیسی ۵۰۷۵

مقدار نیتریت

فاقد نیتریت

 

 

روش استفاده محصول

SL-NR660 بایستی به همراه آب تنظیمی به مخلوط بتن گردد. زمان اختلاط بیشتری لازم نمی‌باشد، هرگز - SL-NR660 را با سیمان خشک مخلوط نمایید. در بتن‌های آماده می‌توان افزودنی را از طریق دریچه عقب میکسر به بتن اضافه نمود و حدود ۳ دقیقه و با سرعت ۱۰ دور در دقیقه بهم زده تا مخلوط یکنواختی به دست آید. چنانچه هدف از مصرف SL-NR660 کسب مقاومت‌های زیاد اولیه باشد، میزان آب بایستی به مقدار زیاد کاهش یابد.

 

مقدار مصرف محصول

SL-NR660 به طور معمول بین 8/0 ت

همرسانی :