مقاوم سازی توسط ژاکت فولادی شهرستان بوشهر

 مقاوم سازی ساختمان بتنی توسط مرکز فنی و تخصصی بتن ایران در شهرستان بوشهر

برداشتن نقاط خراب بتن

کاشت بولت

استفاده از مواد اپوکسی برای مقاومت و استحکام بیشتر بتن

استفاده ار ورق فولادی جهت کاور کردن سازه

تزریق گروت

تاریخ انجام پروژه : 2/11/1399
پروژه تعمیر و مقاوم سازی ساختمان بتنی در شیراز

c116تعمیرات بتن توسط مواد تعمیراتی پایه سیمانی الیاف دار

مقاوم سازی با الیاف اف ار پی توسط مرکز فنی و تخصصی بتن ایران 

تاریخ انجام پروژه : 09/12/99
عملیات گروت ریزی(گروت اپوکسی ) در پروژه سد تنطیمی فسا (تنگ خمار)

استفاده از گروت اپوکسی تولید شده توسط مرکز بتن ایران در سد تنطیمی شهرستان فساپروژه تنگ خمار

تاریخ انجام پروژه : 2/12/1399
پروژه کرگیری در کارخانه آرد شیراز (دادلی)

انجام عملیات کرگیری در کارخانه آرد شیراز توسط مرکز فنی و تخصصی بتن ایران

تاریخ انجام پروژه : 99/12/11
پروژه مقاوم سازی شناژ قدیمی ساختمان توسط ورق فولادی

مقاوم سازی شناژ قدیمی ساختمان جهت تقویت دیوار توسط ورق فولادی و استفاده از چسب بتن قدیم به جدید و مواد تعمیراتی پایه سیمانی توسط مرکز فنی و تخصصی بتن ایران 

تاریخ انجام پروژه : 99/12/19
پروژه اجرای عملیات پوشش نما توسط پوشش آبگریز به مساحت 75000 متر مربع مجتمع مسکوونی تعاونی مسکن گاز استان فارس

 اجرای عملیات آب گریز کردن نمای مجتمع مسکونی کارکنان شرکت گاز استان فارس به مساحت 75000 متر مربع با مواد ابگریز 114توسط مرکز فنی و تخصصی ایران با استفاده از مواد نانو پایه اکریلیک

تاریخ انجام پروژه : 1398/11/16